Privacy Beleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stadenommeland.com verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze dienst om streekproducten te ontvangen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam
- Adres
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Stadenommeland.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Beheren van een account
- Het bezorgen van de bestellingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stadenommeland.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de persoonsgegevens zolang de gebruiker producten wenst te ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stadenommeland.com verstrekt geen gegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stadenommeland.com.

Stadenommeland.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap