TenneT

Zoals bekend zijn er vergevorderde plannen voor realisatie van een 380 kV leiding door TenneT. Ca. 21 km daarvan doorkruist het werkgebied van Stad en Ommeland. Gedeeltelijk loopt het nieuwe tracé parallel aan een bestaand tracé en voor een deel wordt een andere route voorgesteld.

Dit heeft invloed op het agrarisch grondgebruik en de bedrijfsvoering. Deze belangen worden individueel per bedrijf afgewikkeld met ondersteuning van LTO Noord.
Op gebiedsschaal is er ook invloed op het landschap en de weidevogels. Concreet gaat het over aantasting van het open karakter, mijding van de strook rondom de leidingen en draadslachtoffers. Stad en Ommeland maakt zich er sterk voor om waarden die verloren dreigen te gaan door de nieuwe leiding, op een goede manier te compenseren. Dit is ook een wettelijke verplichting in het kader van het Provinciaal Omgevingsplan.

Om te weten waarover we precies praten, heeft TenneT een professionele telling laten uitvoeren in de strook die wordt beïnvloed. De vogeltellers van Koeman en Bijkerk (ecologisch bureau) hebben deze officiële BMP telling (5 rondes van half april tot begin juni 2013) uitgevoerd.

Het kaartmateriaal van het exact te tellen gebied is beschikbaar bij Stad en Ommeland. U kunt deze kaart hier downloaden. De kaart is ook op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda