Promotie en communicatie

De groep mensen die weinig of niets weet van landbouw groeit. Stad en Ommeland vindt het belangrijk om te vertellen hoe het er op de boerenbedrijven aan toegaat. Ook wil zij laten zien dat er op het platteland veel te beleven is. Niet alleen voor wat betreft landschap en natuur, maar ook omdat ieders eten er vandaan komt.

Vanaf 2011 heeft een groep boeren rondom de stad Groningen het initiatief genomen voor de Ommelander Markt. Deze markt wordt elke tweede zaterdag van de maand gehouden in het Ebbingekwartier in de stad Groningen. Vanaf het begin heeft Stad en Ommeland dit initiatief positief ondersteund. Een aantal leden is regelmatig op de markt te vinden.

Agenda