Groenblauwe diensten

Het project groenblauwe diensten Groningen is een samenwerkingsverband van boeren, waterschappen, agrarische natuurverenigingen, de provincie en Dienst Landelijk Gebied.
De bedoeling is dat er op meerdere terreinen wordt samengewerkt.

Een aantal leden van Stad en Ommeland laat riet in de sloten staan ten behoeve van natuur en landschap. Ook worden er op een aantal locaties natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dit is vooral bedoeld voor extra waterberging.

Agenda