Duurzame landbouw

De leden van Stad en Ommeland willen veilig en gezond voedsel produceren, rekening houden met dierwelzijn en met de omgeving, en bijdragen aan een mooi landschap. Stad en Ommeland stimuleert duurzame landbouw door projecten op te zetten en voorlichting te geven over nieuwe ontwikkelingen.

Duurzame energie staat op dit moment volop in de belangstelling. Samen met de provincie Groningen en andere partners zoekt de projectencommissie van Stad en Ommeland naar mogelijkheden om de landbouw een sterkere rol te geven bij de productie van duurzame energie voor de regio. Biomassa, zon en wind bieden allemaal kansen.

In 2012 en 2013 werd veel aandacht besteed aan de toepassing van zonnepanelen. In de eerste plaats voor energie-opwekking voor eigen agrarisch gebruik, maar op termijn mogelijk ook om het nabijgelegen dorp van stroom te voorzien. Op het moment is het project "slapende", omdat de provincie in het najaar van 2013 heeft besloten geen subsidie voor dit project te verstrekken. De projectencommissie blijft de ontwikkelingen rond het opwekken van zonne-energie wel volgen.

Agenda