Cursussen

Cursus predatie:

In april 2013 werden er twee cursussen over predatie gegeven. Tijdens de cursus gaf men uitleg over de herkenning van predatoren van weidevogels en middelen ter preventie van predatie door deze soorten.
Deze cursus was bestemd voor al onze vrijwilligers, leden en boeren die aan weidevogelbeheer doen.

 

Cursus weidevogelbescherming:

Om weer fris van start te gaan met het nieuwe weidevogelseizoen, organiseerden wij in januari en februari 2016 een cursus weidevogelbescherming. Aan bod kwamen o.a. weidevogelherkenning en -gedrag, nesten zoeken en veldwaarnemingen op afstand. Uiteraard werden er ook praktische tips voor bescherming en registratie gegeven. In april en mei zijn er veldbezoeken geweest, waar iedereen het geleerde in de praktijk kon brengen.

 

 

Agenda