Nieuws

Het eerste kievitsei is gevonden!

Op zondag 12 maart heeft weidevogelbeschermer Bertjaap Darwinkel uit Roden het eerste kievitsei in onze provincie gevonden. Bertjaap vond het…

Lees verder >

Vindt u het eerste kievitsei?

Collectief Groningen West stelt een beker beschikbaar voor de vondst van het eerste kievitsei in het gebied dat beheerd wordt…

Lees verder >

Er is weer een nieuwsbrief!

De nieuwsbrief van Stad en Ommeland is weer uit. De leden, donateurs en andere relaties hebben de nieuwsbrief thuis ontvangen.…

Lees verder >

Succesvolle afronding plan Onnerpolder

Groen licht voor duurzaam beheer grutto-gebied Onnerpolder Het gebied ten zuiden van de stad Groningen, tussen de oude Hunze en…

Lees verder >

Er gloort weer hoop voor de grutto

De grutto, kievit, tureluur, scholekster, leeuwerik en vele andere weidevogels vonden jarenlang ideale broedomstandigheden op het boerenland. Van het voorjaar…

Lees verder >

Inloopspreekuur in Leek

Op dinsdagavond 5 april, 3 mei en 7 juni kunt u met uw vragen over landschapsonderhoud, erfbeplanting, mogelijke subsidies, verbouw…

Lees verder >

Vondst eerste kievitsei

We zaten er allemaal op te wachten en op vrijdag 18 maart is het eindelijk gevonden: het eerste kievitsei van…

Lees verder >

Vacature

Collectief Groningen West zet zich in voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In verband met de uitbreiding van de werkzaamheden zijn…

Lees verder >

Nieuwsbrief februari 2016

De nieuwsbrief is onlangs weer uitgekomen. Hierin kunt u lezen over de pilot predatiebeheer, de kattenactie waarmee de landelijke pers…

Lees verder >

Cursus weidevogelbescherming

Opnieuw gaan wij een cursus weidevogelbescherming organiseren! Aan bod komen o.a. weidevogelherkenning en -gedrag, nesten zoeken en veldwaarnemingen op afstand…

Lees verder >

Verkoop weidevogel-beheerboerderij Winsum

In het noordelijk deel van het Reitdiepgebied zijn de gemeente Winsum, de provincie Groningen, Prolander en Het Groninger Landschap bezig…

Lees verder >

Nieuwsbrief augustus 2015

In deze nieuwsbrief leest u o.a. hoe een deelnemer aan SNL weidevogelbeheer dit jaar gewerkt heeft met het nieuwe beheer…

Lees verder >

Agenda